เป็นสิริมงคล ! ทำนาหว่านข้าวในวันพืชมงคล

วันพืชมงคล ถือเป็นวันสำคัญของเกษตรกรตั้งแต่สมัยโบราณ และยังเป็นการเริ่มต้นของการทำนาปี ชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงถือเอาฤกษ์วันพืชมงคล ลงมือทำนาหว่านข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตดี ซึ่งชาวนาบอกว่า อยากให้ข้าวมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมจึงจะพออยู่ได้ ในแต่ละปีหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเก็บไว้กิน และบางส่วนที่เหลือส่วนมากก็จะขาย เอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว

ส่วนที่ที่จังหวัดนครพนม เกษตรกรหลายพื้นที่ต่างถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เตรียมพร้อมลงปรับพื้นที่นา เพื่อทำการไถหว่าน และไถพื้นที่นาหว่านเมล็ดข้าวเป็นต้นกล้าไว้เตรียมปักดำนาในการทำนาปี โดยชาวบ้านยังมีความเชื่อว่า การถือฤกษ์วันแรกนาขวัญ หรือวันพืชมลคล จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ไม่แห้งแล้ง อีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นของฤดูกาลทำนาปี ที่จะมีการไถปรับพื้นที่นาหว่านกล้าข้าวรอฝน

เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานี ชาวนาก็ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เพราเชื่อว่าเป็นสิริมงคล จะทำให้ต้นกล้าข้าวเจริญเติบโตดี นางวรรณดี รื่นรวย ชาวนาในอำเภอทัพทัน บอกว่า ปลูกข้าวพันธุ์ข้าว กข.57 ในที่นา 10 ไร่ หลังจากหว่านเสร็จแล้วก็จะใช้รถไถ ทำการไถกลบ จึงเสร็จสิ้นการหว่านข้าวแห้ง ซึ่งปีนี้ถือว่าฝนมาเร็วกว่าทุกปี เป็นโอกาสดีต่อเกษตรกร มีน้ำเพียงพอในการเริ่มทำนาปี และหว่านต้นกล้าข้าว ไว้รอการปักดำ

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7