เตือนไม่หลีกทางรถฉุกเฉิน ระวังถูกฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหายได้

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เตือนไม่หลีกทางรถฉุกเฉิน อาจถูกฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายภายหลังได้ พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน กรณีตัวอย่างคนขับรถยนต์ซูซูกิสวิฟต์ไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉินที่กำลังนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล จนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยระบุว่าหากไม่หลีกทางให้กับรถฉุกเฉิน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ตามมาตรา 76

เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ขณะที่ตามกฎหมายต้องทิ้งระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย 50 เมตร ไม่ควรอยู่ใกล้จนเกินไป นอกจากนี้ แม้การไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉิน จะเป็นความผิดลหุโทษ ไม่มีโทษทางอาญา แต่ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องทางแพ่งเรียกร้องสิทธิ์การชดเชยจากผู้ที่ไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉิน จนเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook