อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์ภูเก็ต

เป็นอีกหนึ่งสถานทื่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของสวนสัตว์ภูเก็ตแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งความรู้แห่งวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์วิทยาใต้ทะเลที่สามารถได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินได้ไม่มีเบื่อไปพร้อมๆกันได้ในทีเดียวเลย โดยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณแหลมพันวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งปัจจุบันอบู่ภายใต้กลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแวดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดินเข้าชมจะพบทางเข้าสถานที่จัดแสดงที่มีการออกแบบทางเข้าเป็นรูปหัวจระเข้ขนาดยักษ์ โดยภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ได้มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยเฉพาะสายพันธุ์ปลาที่หาชมได้ยาก อาทิเช่น ปลาไหลไฟฟ้า และปลาปิรันย่าแห่งลุ่มแม่น้ำอะเมซอนในทวีปเมริกาใต้ เป็นต้น ภายในอาคารห้องจัดแสดงนั้นมีตู้ปลาขนาดใหญ่บนผนังเรียงรายไปตลอดสองข้างทาง ตกแต่งจำลองให้เหมือนแหล่งอยู่อาศัยตามธธมชาติของปลาแต่ละชนิด ชั้นบนจัดแสดงปลาขนาดเล็ก เต่า กบ ปู รวมทั้งพิพิธภัณฑ์เปลิอกหอย ตลอดจนนิทรรศการเเก่ยวกับอุปกรณ์ประมง สิ่งที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดก็คืออุโมงค์ปลาที่จะทำให้ตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษเมื่อได้เดินเข้าไปเสมือนรู้สึกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของท้องทะเลจริงๆ ที่จะสามารถเห็นปลานานาชนิดว่ายข้ามผ่านไปมา ไม่ว่าจะเป็นบรรดาปลากระเบน ปลาฉลาม ปลาเก๋า ปลานกแก้ว และฝูงปลากระพงประเภทต่างๆ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand