“พล.อ.ประวิตร” ยันไทยพร้อมหนุนสันติภาพในรัฐยะไข่

ทูตเมียนมาเข้าพบ รมว.กลาโหม เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือ 2 ประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง “พล.อ.ประวิตร” ยันไทยพร้อมสนับสนุนสันติภาพในรัฐยะไข่

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า วันนี้ (9 พ.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นาย อู มโย มยินตาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดยสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีมาต่อเนื่องตลอด 70 ปี ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งไปด้วยกัน ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การผลักดันความร่วมมือด้านแรงงาน การสนับสนุนส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับเมียนมาโดยสมัครใจ สถานการณ์รัฐยะไข่กับกระบวนการสันติภาพ รวมทั้งความร่วมมือด้านเขตแดน การยกระดับจุดผ่านแดนต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการเดินหน้ายกระดับจุดผ่านแดนพิเศษ สิงขร – มอต่อง และจุดผ่อนปรนการค้า บ้านห้วยต้นนุ่น – แม่แจ๊ะ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรอย่างเต็มรูปแบบ

พล.ท.คงชีพ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำนโยบายของไทยต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่ คือ สนับสนุนและส่งเสริมมิติด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ไทยพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนให้กำลังใจเมียนมาในกระบวนการสันติภาพและกระบวนการปรองดอง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคมของเมียนมา ซึ่งเกื้อหนุนให้เกิดความมั่นคงของภูมิภาคไปด้วยกัน

“นาย อู มโย มยินตาน ได้กล่าวขอบคุณไทย ที่แสดงความจริงใจ เข้าใจและยืนหยัดร่วมกับเมียนมาในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดมา โดยเฉพาะความร่วมมือสนับสนุนส่งผู้หนีภัยการสู้รบที่สมัครใจกลับเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาถือเป็นส่วนสำคัญของแรงผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จะเป็นส่วนสำคัญให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุความสำเร็จร่วมกันในระยะเวลาอันใกล้” พล.ท.คงชีพ กล่าว.-สำนักข่าวไทย